World Gem Foundation

Estudiar Gemología con la World Gem Foundation

La World Gem Foundation ofrece actualmente sus cursos a través de las siguientes academias de gemas registradas.

AGA BGA CBGA CAGA DGA EAGA FSGA GAC IGA SCGA SAGA SCAGA SGA WAGA