World Gem Foundation

Étudier la gemmologie avec la World Gem Foundation

La World Gem Foundation propose actuellement ses cours par le biais des joyaux enregistrés suivants les académies.

AGA BGA CBGA CAGA DGA EAGA FSGA GAC IGA SCGA SAGA SCAGA SGA WAGA